حسین امیری خامکانی

حسین امیری خامکانی

حسین امیری خامکانی نام پدر : اکبر
سال تولد : 1337
محل تولد : زرند
تسلط بر زبان (های) : انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- رئیس دانشگاه پیام نور کرمان
- معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
- نماینده دوره های ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- دکترای فیزیک
حوزه انتخابیه : کرمان (زرند / کوهبنان)
تعداد آراء : 34,998 درصد آراء : 43.92

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون انرژی سال سوم : سخنگو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : سخنگو کمیسیون انرژی

۵۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حسین امیری خامکانی"

حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)
تعداد آراء : 29,326 درصد آراء : 41.72

۲۹ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حسین امیری خامکانی"

حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)
حوزه انتخابیه : کرمان (زرند)