احمد امیرآبادی فراهانی

احمد امیرآبادی فراهانی

احمد امیرآبادی فراهانی سال تولد : 1352
محل تولد : امیرآباد
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی، آذری سوابق و فعالیت ها :
- عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر قم

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت مالی و برنامه ریزی
حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 147,765 درصد آراء : 36.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

۱۰۶ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای احمد امیرآبادی فراهانی"