مصطفی افضلی فرد

مصطفی افضلی فرد

مصطفی افضلی فرد سال تولد : 1340
محل تولد : اردبیل
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها :
- رئیس ستاد بنیاد شهید وامور ایثارگران

تحصیلات :
- مقدمات
- کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی و آموزشی
حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)
تعداد آراء : 75,799 درصد آراء : 63.48

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس

۴۵ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای مصطفی افضلی فرد"