فرهاد بشیری

فرهاد بشیری

فرهاد بشیری نام پدر : محمد
سال تولد : 1342
محل تولد : شهرری
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- مشاور مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آوزش و پرورش
- نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
- لیسانس مشاوره و راهنمایی
حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)
تعداد آراء : 49,858 درصد آراء : 51.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

۵۸ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای فرهاد بشیری"

حوزه انتخابیه : تهران (پاکدشت)
تعداد آراء : 24,785 درصد آراء : 37.42

۴۰ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای فرهاد بشیری"