غلامرضا مصباحی مقدم

غلامرضا مصباحی مقدم

غلامرضا مصباحی مقدم نام پدر : اسمعیل
سال تولد : 1330
محل تولد : مشهد
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- معاون پژوهشی

تحصیلات:
- در علوم حوزه (اجتهاد)
- فوق لیسانس اقتصاد
حوزه انتخابیه : تهران (تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 286,402 درصد آراء : 25.42

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

۷۳ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای غلامرضا مصباحی مقدم"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 444,128 درصد آراء : 25.51

۵۱ طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای غلامرضا مصباحی مقدم"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)