مجلس شورای اسلامی دوره هشتم

مجلس شورای اسلامی دوره هشتم

به ریاست مجلس آقای علی اردشیر لاریجانی

مجلس هشتم هم در ادامه مجلس هفتم، اصولگرا باقی ماند با این تفاوت که این بار علی لاریجانی به جای حداد عادل بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد. انتخابات این دوره از مجلس در ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶ برگزار شد و نمایندگان نخستین جلسه خود را روز هفتم خرداد 86 تشکیل دادند.

در زمان تصدی مجلس هشتم بود که انتخابات سال 88 برگزار شد و دولت دهم روی کار آمد. مجلس هشتم در رابطه با انتصابات دولت از جمله انتصاب مشایی و پس از آن رحیمی به سمت معاون اولی، اقدامات اقتصادی دولت، نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها، عدم ‌واریز کمک 2 میلیاردی به مترو از محل حساب ذخیره ارزی، سیاست‌های فرهنگی دولت و جریان انحرافی از دولت انتقاد کردند.

همچنین مجلس هشتم بود که برای نخستین بار طرح سؤال از رئیس‌ جمهور را مطرح کرد و به اجرا گذاشت. استیضاح کردان، وزیر کشور احمدی نژاد، به دلیل ابهام در مدرک تحصیلی او هم از جمله اقدامات مجلس هشتم بود.
کاندیداهای مجلس دوره هشتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هشتم281 نماینده