مجلس شورای اسلامی دوره دوم

مجلس شورای اسلامی دوره دوم

به ریاست مجلس آقای اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی)

در زمان برگزاری انتخابات مجلس دوم- جمعه 26 فروردین 63- کشور در شرایط جنگ و بحران‌های سیاسی اجتماعی بود. با این حال، انتخابات در شهرهای جنگ زده و مناطق جنگی برگزار شد. در این دوره که از 7 خرداد 63 آغاز شد، 270 نماینده مجلس به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی به مجلس راه پیدا کردند. محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی نیز نواب رئیس مجلس بودند.

در دوره دوم مجلس، با اضافه شدن قید التزام به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه، کاندیداهای تعدادی از جریان‌های سیاسی از روند انتخابات کنار گذاشته شدند. نهضت آزادی، حزب توده و سازمان مجاهدین خلق از جمله جریان‌هایی بودند که با وجود داشتن نمایندگانی در مجلس اول، از حضور در مجلس دوم بازماندند. در نهایت جناح راست، توانست اکثریت کرسی‌های مجلس دوم را تصاحب کند.

9 نماینده دوره دوم مجلس در نخستین روز اسفند سال 62 در اثر حادثه سقوط هواپیما توسط ارتش بعثی عراق به شهادت رسیدند؛ با این وجود مجلس در طول دوران جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره دوم275 نماینده